Diskusija apie kulturos NVO aktualijas

tinkama foto 2Šių metų rugsėjo 28 d. Kauno religinės muzikos centro, kuris vykdo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, paskatinti keli Kauno kultūros NVO atstovai dalyvavo kitos organizacijos vykdančios to paties fondo finansuojamą projektą, diskusijoje. Diskusija vyko Vilniuje Kazimiero Žoromskio muziejuje. Diskusijos tema buvo tokia: „Kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir rėmimo galimybės, perspektyvos, problemos“. Diskusijos vykdytojas – Labdaros ir paramos fondas Pilietinės atsakomybės fondas.

Dalyviai, kurių buvo apie 20, diskutavo daugeliu klausimų, tarp kurių buvo ir tokie: kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo aplinka Lietuvoje, šalies kultūros ir meno programų ir projektų finansavimas, mecenatystė Lietuvoje, kultūros įstaigų (ypač nevyriausybinių) verslumas ir galimybės išsilaikyti bei nuosekliai dirbti neturint valstybės finansavimo, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimai atstovauti ir dalyvauti kultūros viešojoje politikoje. Diskusijos pabaigoje dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio muziejaus ekspoziciją.

Diskusijos dalyviai, tarp kurių buvo Kauno ir Vilniaus miesto kultūros darbuotojai arba kultūros srityje dirbančių NVO atstovai, keli verslo įmonių atstovai, kultūrai neabejingi kitų sričių darbuotojai aptarė bendrą filantropijos Lietuvoje situaciją (silpnos mecenatystės tradicijos, menkas politikų supratimas apie tai, kad kultūra – šalies veidas ir žmonių gerbūvio elementas, ilgalaikės kultūros strategijos nebuvimas, menkos muziejų galimybės tapti privačiomis/nepelno siekiančiomis organizacijomis, siekiant joms ne tik pritraukti privačių lėšų, bet ir keisti kultūros įstaigų veiklos pobūdį bei aktyviau plėtoti jų partnerystę su įvairiomis šalies ir užsienio institucijomis ir kt.).

Kultūros srityje dirbančios NVO dalinosi praktinėmis problemomis, su kuriomis jos susiduria gaudamos labai menką savivaldybių arba Kultūros ministerijos finansavimą. Kultūros srities NVO patvirtino, kad kaip ir kitų daugelio nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, taip ir kultūros NVO (išskyrus, nacionalinio lygmens ir ministerijos bei verslo gausiai remiamas įstaigas, kaip pvz., Kaune – VšĮ „Pažaislio festivalis“, Kauno meno bienalė „Textile“, tarptautinis kauno kino festivalis ir kt.) dirba be etatinių darbuotojų, o veikloms dažnai investuoja savo asmenines santaupas.

Paklaustos, kodėl jos tai daro, sakė, jog dėl to, kad kultūra (klasikinė muzika, liaudies muzika, teatras, šokis, piešimas ir kt.) yra svarbi ir jie mato prasmę tai daryti tiek dėl savo miesto, tiek ir dėl šalies bei į šalį atvykstančių svečių.

Kalbant apie kultūros įstaigų (kultūros srityje dirbančių NVO) galimybę kultūros paslaugą parduoti, diskusijos dalyviai įvardijo daugybę priežasčių, kodėl kultūros paslaugos sunkiai parduodamos. Tačiau visi diskusijos dalyviai pritarė, kad reikia nenuleisti rankų ir aktyviai dalyvauti kultūros viešojoje politikoje bei teikti valdžios institucijoms pasiūlymus, kaip kultūros institucijas padaryti atviresnes visuomenei ir sudaryti galimybes visuomenei dalyvauti kultūros programų sprendimų priėmime.

Užbaigus diskusiją, jos dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio – vieno garsiausių Lietuvos XX a. ekspresionistų – muziejaus ekspozicijas. Šio muziejaus vadovė ir fondo direktorė p. Kristina Žoromskienė pasidalijo mintimis apie dailės paveldo išsaugojimo problemų sprendimą nacionaliniame lygmenyje, papasakojo apie įvairias problemas, su kuriomis susiduria fondas siekdamas paveikslus ne tik deramai išsaugoti, bet ir viešinti dailininko vardą ir darbus. Diskusijos dalyviai mielai dalijosi mintimis apie tai, kaip muziejų atverti moksleiviams ir jaunimui, kaip pritraukti lėšų K.Žoromskio paveikslų albumo leidybai. Taip pat buvo diskutuota apie didžiulį savanorių poreikį muziejuose ir kultūros nevyriausybinėse organizacijose tiek Vilniuje, Kaune bei kituose šalies miestuose ir miesteliuose.

 

Kauno religinės muzikos centro direktorė

Dalia Jatautaitė