Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „NVO finansinis stabilumas“

Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų gruodžio 14 d. (šeštadienį) organizuoja mokymus tema – „NVO finansinio stabilumo priemonės“. Šis mokymas skirtas Kauno regiono kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lėšų paieška, lėšų generavimas, paslaugų teikimas, socialinis verslumas, socialinė įmonė, neliečiamas kapitalas, privatūs fondai, rezervo fondas, valstybės finansavimas ir kt. Aptarti tų priemonių taikymui reikalingus žmogiškuosius resursus bei organizacijos veiksmingumo ir skaidrumo svarbą ieškant finansavimo arba rėmėjų. Trukmė – 10 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: NVO FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖS

2013 m. gruodžio 14 d. (šeštadienis)

Vieta: ,,Kauno moters užimtumo informacijos centras”, Savanorių pr. 1, Kaunas

8.30–9.00 Dalyvių registracija. 9.00–9.30 Apibrėžimai: filantropija, aukojimas, finansavimas, rėmimas. Kodėl žmonės aukoja?9.30–10.00 Lėšų generavimas, paslaugų teikimas. 10.00–10.30 Lėšų paieškos būdai, priemonės. Lietuvoje dažniausiai naudojamų lėšų paieškos formų pavyzdžiai. 10.30–10.45  Kavos pertrauka. 10.45–11.30 Socialinis verslas – veiksmingas lėšų generavimo būdas. 11.30–12.30 Socialinių įmonių veikla ir jų privalumai NVO atžvilgiu. 12.30–13.00 Pietų pertrauka. 13.00–14.45 Labdaros ir paramos fondai. Neliečiamo kapitalo, rezervo, bendruomenės fondai. Lėšų paieškos profesija ir darbuotojų kvalifikacijos sėkmingai lėšų paieškai. 14.45–15.00 Kavos pertrauka. 15.00–16.00 Nevyriausybinių organizacijų skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas NVO. Aukojimas NVO – tyrimų duomenų aptarimas. 16.00–16.30     Kultūros nevyriausybinėms organizacijoms tinkamiausios lėšų paieškos ir lėšų generavimo priemonės ir būdai. groupdiscussionLektorė – Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa