Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“

maze Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų gruodžio 27-28 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) organizuoja mokymus tema – „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“. Šis mokymas skirtas Kauno religinės muzikos centro administracijai, valdybai, savanoriams, rėmėjams ir kitiems organizacijos ilgalaike veikla suinteresuotiems asmenims. Šio mokymo tikslas – dėstant teorinę medžiagą apie organizacijos strateginį planavimą, mokymo praktinių užsiėmimų metu padėti VšĮ Kauno religinės muzikos centrui parengti savo ilgalaikę strategiją. Mokymo metu turi būti išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: strateginių sprendimų svarba, organizacijos misijos formulavimas; organizacijos vizijos formulavimas; misijos derinimas su vizija. Strategijos rengimo metu lektorius turi padėti parengti organizacijos PEST analizę, vidaus veiksnių analizę, SSGG analizę, suformuluoti strateginius tikslus, veiklos uždavinius ir prioritetus bei aptarti strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą – efekto, rezultato ir produkto kriterijus. Trukmė – 20 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: ORGANIZACIJOS ILGALAIKĖS STRATEGIJOS RENGIMAS

 2013 m. gruodžio 27-28 d. (penktadienis ir šeštadienis)

Vieta: Kaišiadorių vyskupijos poilsio namai „Birštono Tulpė“ Birutės g. 21, Birštonas

1 diena (gruodžio 27 – penktadienis)11.30–12.00 Dalyvių registracija. 12.00–12.30. Įvadas į mokymo temą. Mokymo – strategijos rengimo – tikslai ir uždaviniai. Geroji Lietuvos ir užsienio šalių NVO veiklos strategijų kūrimo patirtis. Diskusija. 12.30–13.00 Strateginių sprendimų svarba. Misijos ir vizijos formulavimo pavyzdžiai. 13.00–13.30 KRMC misijos ir vizijos formulavimas. Darbas grupėse. 13.30–13.45   Kavos pertrauka. 13.45–14.15 Darbo grupių rezultatų pristatymas, diskusija. 14.15–15.00 Strateginių problemų identifikavimas. KRMC vidaus veiksnių analizė. 15.00–15.30 PEST analizė. Darbas grupėse, rezultatų aptarimas. 15.30–16.00 Pietų pertrauka. 16.00–16.30 SSGG analizė. Darbas grupėse. 16.30 –16.45 Darbo grupėse rezultatų pristatymas ir aptarimas. 16.45–17.30 Ilgalaikių tikslų ir prioritetų formulavimas. 17.30–18.00 Kavos pertrauka. 18.00–19.00 Ilgalaikių tikslų ir prioritetų formulavimas. Veiklos planavimo instrumentai. 19.00–19.20 KRMC įvaizdžio gerinimo būdai. Ryšių su kitomis organizacijomis plėtros galimybės. 19.20–19.30 Vertinimo anketų pildymas. 20.00 Vakarienė.

2 diena (gruodžio 28 d. – šeštadienis). 7.50–8.00 Dalyvių registracija. 8.00–8.30 Praeitos dienos pasiekimų aptarimas. 8.30–9.15 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, I dalis (veiklos ir/arba veiksmai nukreipti į organizacijos institucinį stiprinimą, narystės didinimą ir visuomenės informavimą apie KRMC). 9.15–10.00 Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 10.00–10.15 Kavos pertrauka. 10.15–11.30 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, II dalis (veiklos ir/arba veiksmai skirti organizacijos poveikiui viešojoje politikoje stiprinti). Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 11.30–12.00 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, III dalis (bend Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programaradarbiavimo su kitomis pilietinėmis organizacijomis didinimas). Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 12.00–12.30 Pietų pertrauka. 12.30–13.45 KRMC biudžeto arba finansinio plano rengimas. Tinkamiausių lėšų paieškos formų identifikavimas. 13.45–14.00 Kavos pertrauka. 14.00–15.00 Plano įgyvendinimo stebėjimo ir vertinimo priemonės ir procesas. 15.00–15.20 Išvados, dalyvių pasisakymai. 15.20–15.30 Vertinimo anketų pildymas. Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa