Apie KRMC vykdomą projektą

VšĮ Kauno religinės muzikos centras (KRMC) vykdo Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projektą. Vasario mėnesį projektas „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“bus baigtas vykdyti. Organizacija siekdama užsibrėžtų tikslų jau sėkmingai įgyvendino didžiąją dalį veiklų: įvykdė mokymus tokiomis nevyriausybinėms organizacijoms aktualiomis temomis: „NVO valdymas‘, „Atstovavimas“, NVO finansinio stabilumo priemonės“, „Lygių galimybių principo įgyvendinimo svarba“. Be to, išvažiuojamajame dviejų dienų seminare, organizacija kartu su savo partneriais, kolegomis, rėmėjais ir savanoriais išanalizavo savo veiklą ir parengė KRMC strategijos projektą. Taip pat, KRMC sustiprino savo materialinę bazę, t.y., įsigijo įrangą, kuri naudojama įvairiuose organizacijos renginiuose. Apie KRMC ir kitų Kauno regiono kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų problemas rašė „Kauno diena“. Apie KRMC ir jos vykdomas bei planuojamas veiklas nuo šiol galite skaityti atnaujintoje KRMC interneto svetainėje www.krmc.lt