Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų gruodžio 27-28 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) organizuoja mokymus tema – „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“.

Šis mokymas skirtas Kauno religinės muzikos centro administracijai, valdybai, savanoriams, rėmėjams ir kitiems organizacijos ilgalaike veikla suinteresuotiems asmenims.

 Šio mokymo tikslas – dėstant teorinę medžiagą apie organizacijos strateginį planavimą, mokymo praktinių užsiėmimų metu padėti VšĮ Kauno religinės muzikos centrui parengti savo ilgalaikę strategiją. Mokymo metu turi būti išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: strateginių sprendimų svarba, organizacijos misijos formulavimas; organizacijos vizijos formulavimas; misijos derinimas su vizija. Strategijos rengimo metu lektorius turi padėti parengti organizacijos PEST analizę, vidaus veiksnių analizę, SSGG analizę, suformuluoti strateginius tikslus, veiklos uždavinius ir prioritetus bei aptarti strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą – efekto, rezultato ir produkto kriterijus. Mokymai vyks Birštone, Kaišiadorių vyskupijos poilsio namai „Birštono Tulpė“. Mokymo trukmė – 20 ak. val. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8 685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt

2013_12_27-28_Strategijos rengimas_PROGRAMA1-11

 

2013_12_27-28_Strategijos rengimas_PROGRAMA1-12