Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „NVO valdymas“

MC9004387361Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų lapkričio 30 d. organizuoja mokymus tema – „NVO valdymas“. Tai – mokymas kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Tai – mokymas kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Trukmė – 10 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: NVO VALDYMAS

 2013 m. lapkričio 30 d. (šeštadienis)

Vieta: ,,Kauno moters užimtumo informacijos centras”, Savanorių pr. 1, Kaunas

8.15–8.30 Dalyvių registracija. 8.30–9.30 Nevyriausybinės organizacijos apibrėžimai. NVO skirtumai nuo biudžetinės įstaigos ir verslo įmonės. Kultūrinių NVO pavyzdžiai. NVO ir socialinė įmonė – misija įmanoma?  9.30–10.00     Organizacijos misija, vizija, veiklos planavimas, programų rengimas ir jų įgyvendinimas. 10.00–10.30   Nevyriausybinių organizacijų valdymas. Valdybų vaidmuo, valdybos narių darbo ypatumai, valdybos narių atrankos kriterijai. 10.30–10.45 Kavos pertrauka. 10.45–11.30   Lyderio vaidmuo nevyriausybinėje organizacijoje. Lyderių tipai. 11.30–12.30   Interesų konfliktas. Interesų konfliktų pavyzdžiai. Kultūros srityje dirbančių organizacijų (NVO) interesų konfliktų galimybės ir konfliktų sprendimo būdai. 12.30–13.00 Pietų pertrauka. 13.00–14.45   Darbuotojų samdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Savanoriavimas NVO ir kitose organizacijose arba įstaigose. Darbas komandoje. 14.45–15.00 Kavos pertrauka. 15.00–16.00   Finansinių resursų planavimas. Darbas su žiniasklaida. Organizacijos veiklos viešinimas. 16.00–16.30   NVO veiklos veiksmingumo vertinimas. Vertinimo metodikų taikymas. Diskusija. Lektorė – Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa