Tarptautinio festivalio „Musica sacra“ koncertas

Lapkričio 4 d., sekmadienį, 15.30 val., šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje . Dalyvaus vargonininkas Tomas Bakučionis. Programoje J. S. Bacho J. A. Guilaino, N. Bruhnso, Fr. Kupereno kūriniai. Įėjimas nemokamas.       Afisa_2016 spalis