Projekto vykdymui pasibaigus

logoKauno religinės muzikos centras (KRMC) jau baigė vykdyti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemos finansuotą projektą. Jis truko tik 6 mėnesius, jo biudžetas buvo vienas mažiausių tarp viso šimto minėto fondo projektų, tačiau organizacija džiaugiasi rezultatais. Nesvarbu, kad į Šveicariją nuvykti lėšų fondas neskyrė, bet kitos organizacijos Vilniuje vykdytos konferencijos dėka, Kauno religinės muzikos centras ir su šveicaru iš Fribūro universiteto pabendravo, ir apie Šveicarijos nevyriausybinį sektorių vertingų ir įdomių dalykų sužinojo. Beje, Šveicarijos gyventojai – dosniausiai pasaulyje aukoja pinigus nevyriausybinėms organizacijoms. Įdomu, kad šveicarai daug daugiau aukoja tarptautiniu lygmeniu dirbančioms arba tarptautinėms NVO, o ne savo šalies organizacijoms. Kukliomis projektinėmis veiklomis KRMC iš naujo subūrė Kauno regione veikiančias kultūros srities nevyriausybines organizacijas. Vykdytuose mokymuose NVO nariai kai kurias žinias atnaujino, o kai kuriose srityse savo gebėjimus patobulino. Apie iš naujo suvienytas kultūros nevyriausybines organizacijas bei jų pasiekimus informacijos galima rasti KRMC atnaujintoje interneto svetainėje. Mėgstančius muziką, KRMC jau keletą mėnesių džiugina kitokiais organizuojamais renginiais, kuriuose  naudojama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinės paramos dėka  įsigyta įranga. Kultūrinių nevyriausybinių organizacijų viešinimo tikslu išleistas bukletas 500 egzempliorių tiražu. Buklete sureinkta medžiaga apie veiklias, bet visuomenėje dar per mažai žinomas NVO. Mūsų draugų užsienyje pageidavimu, bukletuose trumpos santraukos ir anglų bei vokiečių kalbomis.

Apie KRMC vykdomą projektą

VšĮ Kauno religinės muzikos centras (KRMC) vykdo Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projektą. Vasario mėnesį projektas „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“bus baigtas vykdyti. Organizacija siekdama užsibrėžtų tikslų jau sėkmingai įgyvendino didžiąją dalį veiklų: įvykdė mokymus tokiomis nevyriausybinėms organizacijoms aktualiomis temomis: „NVO valdymas‘, „Atstovavimas“, NVO finansinio stabilumo priemonės“, „Lygių galimybių principo įgyvendinimo svarba“. Be to, išvažiuojamajame dviejų dienų seminare, organizacija kartu su savo partneriais, kolegomis, rėmėjais ir savanoriais išanalizavo savo veiklą ir parengė KRMC strategijos projektą. Taip pat, KRMC sustiprino savo materialinę bazę, t.y., įsigijo įrangą, kuri naudojama įvairiuose organizacijos renginiuose. Apie KRMC ir kitų Kauno regiono kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų problemas rašė „Kauno diena“. Apie KRMC ir jos vykdomas bei planuojamas veiklas nuo šiol galite skaityti atnaujintoje KRMC interneto svetainėje www.krmc.lt

Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“

maze Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų gruodžio 27-28 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) organizuoja mokymus tema – „Organizacijos ilgalaikės strategijos rengimas“. Šis mokymas skirtas Kauno religinės muzikos centro administracijai, valdybai, savanoriams, rėmėjams ir kitiems organizacijos ilgalaike veikla suinteresuotiems asmenims. Šio mokymo tikslas – dėstant teorinę medžiagą apie organizacijos strateginį planavimą, mokymo praktinių užsiėmimų metu padėti VšĮ Kauno religinės muzikos centrui parengti savo ilgalaikę strategiją. Mokymo metu turi būti išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: strateginių sprendimų svarba, organizacijos misijos formulavimas; organizacijos vizijos formulavimas; misijos derinimas su vizija. Strategijos rengimo metu lektorius turi padėti parengti organizacijos PEST analizę, vidaus veiksnių analizę, SSGG analizę, suformuluoti strateginius tikslus, veiklos uždavinius ir prioritetus bei aptarti strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimą – efekto, rezultato ir produkto kriterijus. Trukmė – 20 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: ORGANIZACIJOS ILGALAIKĖS STRATEGIJOS RENGIMAS

 2013 m. gruodžio 27-28 d. (penktadienis ir šeštadienis)

Vieta: Kaišiadorių vyskupijos poilsio namai „Birštono Tulpė“ Birutės g. 21, Birštonas

1 diena (gruodžio 27 – penktadienis)11.30–12.00 Dalyvių registracija. 12.00–12.30. Įvadas į mokymo temą. Mokymo – strategijos rengimo – tikslai ir uždaviniai. Geroji Lietuvos ir užsienio šalių NVO veiklos strategijų kūrimo patirtis. Diskusija. 12.30–13.00 Strateginių sprendimų svarba. Misijos ir vizijos formulavimo pavyzdžiai. 13.00–13.30 KRMC misijos ir vizijos formulavimas. Darbas grupėse. 13.30–13.45   Kavos pertrauka. 13.45–14.15 Darbo grupių rezultatų pristatymas, diskusija. 14.15–15.00 Strateginių problemų identifikavimas. KRMC vidaus veiksnių analizė. 15.00–15.30 PEST analizė. Darbas grupėse, rezultatų aptarimas. 15.30–16.00 Pietų pertrauka. 16.00–16.30 SSGG analizė. Darbas grupėse. 16.30 –16.45 Darbo grupėse rezultatų pristatymas ir aptarimas. 16.45–17.30 Ilgalaikių tikslų ir prioritetų formulavimas. 17.30–18.00 Kavos pertrauka. 18.00–19.00 Ilgalaikių tikslų ir prioritetų formulavimas. Veiklos planavimo instrumentai. 19.00–19.20 KRMC įvaizdžio gerinimo būdai. Ryšių su kitomis organizacijomis plėtros galimybės. 19.20–19.30 Vertinimo anketų pildymas. 20.00 Vakarienė.

2 diena (gruodžio 28 d. – šeštadienis). 7.50–8.00 Dalyvių registracija. 8.00–8.30 Praeitos dienos pasiekimų aptarimas. 8.30–9.15 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, I dalis (veiklos ir/arba veiksmai nukreipti į organizacijos institucinį stiprinimą, narystės didinimą ir visuomenės informavimą apie KRMC). 9.15–10.00 Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 10.00–10.15 Kavos pertrauka. 10.15–11.30 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, II dalis (veiklos ir/arba veiksmai skirti organizacijos poveikiui viešojoje politikoje stiprinti). Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 11.30–12.00 KRMC veiklos priemonių plano kūrimas, III dalis (bend Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programaradarbiavimo su kitomis pilietinėmis organizacijomis didinimas). Darbas grupėse ir rezultatų aptarimas. 12.00–12.30 Pietų pertrauka. 12.30–13.45 KRMC biudžeto arba finansinio plano rengimas. Tinkamiausių lėšų paieškos formų identifikavimas. 13.45–14.00 Kavos pertrauka. 14.00–15.00 Plano įgyvendinimo stebėjimo ir vertinimo priemonės ir procesas. 15.00–15.20 Išvados, dalyvių pasisakymai. 15.20–15.30 Vertinimo anketų pildymas. Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „NVO finansinis stabilumas“

Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų gruodžio 14 d. (šeštadienį) organizuoja mokymus tema – „NVO finansinio stabilumo priemonės“. Šis mokymas skirtas Kauno regiono kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Mokymo metu bus išdėstyti tokie pagrindiniai klausimai: lėšų paieška, lėšų generavimas, paslaugų teikimas, socialinis verslumas, socialinė įmonė, neliečiamas kapitalas, privatūs fondai, rezervo fondas, valstybės finansavimas ir kt. Aptarti tų priemonių taikymui reikalingus žmogiškuosius resursus bei organizacijos veiksmingumo ir skaidrumo svarbą ieškant finansavimo arba rėmėjų. Trukmė – 10 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: NVO FINANSINIO STABILUMO PRIEMONĖS

2013 m. gruodžio 14 d. (šeštadienis)

Vieta: ,,Kauno moters užimtumo informacijos centras”, Savanorių pr. 1, Kaunas

8.30–9.00 Dalyvių registracija. 9.00–9.30 Apibrėžimai: filantropija, aukojimas, finansavimas, rėmimas. Kodėl žmonės aukoja?9.30–10.00 Lėšų generavimas, paslaugų teikimas. 10.00–10.30 Lėšų paieškos būdai, priemonės. Lietuvoje dažniausiai naudojamų lėšų paieškos formų pavyzdžiai. 10.30–10.45  Kavos pertrauka. 10.45–11.30 Socialinis verslas – veiksmingas lėšų generavimo būdas. 11.30–12.30 Socialinių įmonių veikla ir jų privalumai NVO atžvilgiu. 12.30–13.00 Pietų pertrauka. 13.00–14.45 Labdaros ir paramos fondai. Neliečiamo kapitalo, rezervo, bendruomenės fondai. Lėšų paieškos profesija ir darbuotojų kvalifikacijos sėkmingai lėšų paieškai. 14.45–15.00 Kavos pertrauka. 15.00–16.00 Nevyriausybinių organizacijų skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas NVO. Aukojimas NVO – tyrimų duomenų aptarimas. 16.00–16.30     Kultūros nevyriausybinėms organizacijoms tinkamiausios lėšų paieškos ir lėšų generavimo priemonės ir būdai. groupdiscussionLektorė – Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „NVO valdymas“

MC9004387361Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų lapkričio 30 d. organizuoja mokymus tema – „NVO valdymas“. Tai – mokymas kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Tai – mokymas kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Trukmė – 10 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt.

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: NVO VALDYMAS

 2013 m. lapkričio 30 d. (šeštadienis)

Vieta: ,,Kauno moters užimtumo informacijos centras”, Savanorių pr. 1, Kaunas

8.15–8.30 Dalyvių registracija. 8.30–9.30 Nevyriausybinės organizacijos apibrėžimai. NVO skirtumai nuo biudžetinės įstaigos ir verslo įmonės. Kultūrinių NVO pavyzdžiai. NVO ir socialinė įmonė – misija įmanoma?  9.30–10.00     Organizacijos misija, vizija, veiklos planavimas, programų rengimas ir jų įgyvendinimas. 10.00–10.30   Nevyriausybinių organizacijų valdymas. Valdybų vaidmuo, valdybos narių darbo ypatumai, valdybos narių atrankos kriterijai. 10.30–10.45 Kavos pertrauka. 10.45–11.30   Lyderio vaidmuo nevyriausybinėje organizacijoje. Lyderių tipai. 11.30–12.30   Interesų konfliktas. Interesų konfliktų pavyzdžiai. Kultūros srityje dirbančių organizacijų (NVO) interesų konfliktų galimybės ir konfliktų sprendimo būdai. 12.30–13.00 Pietų pertrauka. 13.00–14.45   Darbuotojų samdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Savanoriavimas NVO ir kitose organizacijose arba įstaigose. Darbas komandoje. 14.45–15.00 Kavos pertrauka. 15.00–16.00   Finansinių resursų planavimas. Darbas su žiniasklaida. Organizacijos veiklos viešinimas. 16.00–16.30   NVO veiklos veiksmingumo vertinimas. Vertinimo metodikų taikymas. Diskusija. Lektorė – Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

 

Kvietimas dalyvauti mokymuose tema „Atstovavimas“

Marketingo-komunikacija-250x200Viešoji įstaiga ,,Kauno religinės muzikos centras“ vykdydamas projektą „KRMC veiklos tobulinimas ir galimybių didinimas“, kurį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, šių metų lapkričio 16 d. organizuoja mokymus tema  – „Atstovavimas“. Tai – mokymas kultūros srityje dirbančių NVO atstovams. Turinys: atstovavimo apibrėžimas; kada ir kur prasideda atstovavimas interesams; pagrindiniai požiūriai į atstovavimą; pasirengimas atstovavimo veiklai ir jos planavimas; atstovavimo veiklos atvejų analizė; atstovavimo kultūros srityje galimybės. Trukmė – 10 ak. val. Po mokymo dalyviams bus įteikti pažymėjimai. Daugiau informacijos kreipkitės į paprojekčio vadovę Birutę Jatautaitę mobiliuoju tel. (8-685) 42660 arba el. pašto adresu birute@paf.lt

MOKYMO DARBOTVARKĖ

Tema: Atstovavimas

2013 m. lapkričio 16 d. (šeštadienis)

Vieta: ,,Kauno moters užimtumo informacijos centras”, Savanorių pr. 1, Kaunas

8.15–8.30 Dalyvių registracija. 8.30–9.30 Atstovavimo interesams apibrėžimas ir teorijos. Lobizmas. Kada ir kur prasideda atstovavimas interesams. Pilietinės pozicijos išreiškimo svarba ir dalyvavimo viešojoje politikoje įvairiose viešosios politikos srityse ypatumai. 9.30–10.00 Visuomeninis interesas. Nevyriausybinių organizacijų galimybės daryti poveikį viešojoje politikoje. Lietuvos ir užsienio šalių patirtis. 10.00–10.30 Kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovavimo ir dalyvavimo viešojoje politikoje pavyzdžių pristatymas ir aptarimas. 10.30–10.45 Kavos pertrauka. 10.45–11.30 Penki pagrindiniai požiūriai į atstovavimą. Pasirengimas atstovavimo veikloms ir jų planavimas. 11.30–12.30 Atstovavimo ir poveikio viešajai politikai priemonės. Atstovavimo etika. 12.30–13.00 Pietų pertrauka. 13.00–14.45 Personalo ir asmenybių pasirinkimas poveikio priemonių vykdymui. 14.45–15.00 Kavos pertrauka. 15.00–16.00 Darbas su žiniasklaida siekiant veiksmingų atstovavimo rezultatų. 16.00–16.30 Atstovavimo veiklos atvejų analizė. Diskusija Lektorė – Viešosios įstaigos (socialinės įmonės) „Upės kultūra“ direktorė Sniegė NAKU.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

KRMC materialinės bazės stiprinimas

geras Foto is įrangos bandymoVšĮ Kauno religinės muzikos centras Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos finansuojamo projekto lėšomis įsigijo vaizdo perdavimo įrangą, kurios dėka renginiai, vykstantys bažnytinėse erdvėse, įgavo ir edukacinį pobūdį – renginio metu, įsigytos įrangos pagalba, klausytojai gali stebėti visą kūrybinį procesą vykstantį bažnyčios balkone (žr. nuotrauką).

Diskusija apie kulturos NVO aktualijas

tinkama foto 2Šių metų rugsėjo 28 d. Kauno religinės muzikos centro, kuris vykdo Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą, paskatinti keli Kauno kultūros NVO atstovai dalyvavo kitos organizacijos vykdančios to paties fondo finansuojamą projektą, diskusijoje. Diskusija vyko Vilniuje Kazimiero Žoromskio muziejuje. Diskusijos tema buvo tokia: „Kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir rėmimo galimybės, perspektyvos, problemos“. Diskusijos vykdytojas – Labdaros ir paramos fondas Pilietinės atsakomybės fondas.

Dalyviai, kurių buvo apie 20, diskutavo daugeliu klausimų, tarp kurių buvo ir tokie: kultūros srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų finansavimo aplinka Lietuvoje, šalies kultūros ir meno programų ir projektų finansavimas, mecenatystė Lietuvoje, kultūros įstaigų (ypač nevyriausybinių) verslumas ir galimybės išsilaikyti bei nuosekliai dirbti neturint valstybės finansavimo, kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimai atstovauti ir dalyvauti kultūros viešojoje politikoje. Diskusijos pabaigoje dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio muziejaus ekspoziciją.

Diskusijos dalyviai, tarp kurių buvo Kauno ir Vilniaus miesto kultūros darbuotojai arba kultūros srityje dirbančių NVO atstovai, keli verslo įmonių atstovai, kultūrai neabejingi kitų sričių darbuotojai aptarė bendrą filantropijos Lietuvoje situaciją (silpnos mecenatystės tradicijos, menkas politikų supratimas apie tai, kad kultūra – šalies veidas ir žmonių gerbūvio elementas, ilgalaikės kultūros strategijos nebuvimas, menkos muziejų galimybės tapti privačiomis/nepelno siekiančiomis organizacijomis, siekiant joms ne tik pritraukti privačių lėšų, bet ir keisti kultūros įstaigų veiklos pobūdį bei aktyviau plėtoti jų partnerystę su įvairiomis šalies ir užsienio institucijomis ir kt.).

Kultūros srityje dirbančios NVO dalinosi praktinėmis problemomis, su kuriomis jos susiduria gaudamos labai menką savivaldybių arba Kultūros ministerijos finansavimą. Kultūros srities NVO patvirtino, kad kaip ir kitų daugelio nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, taip ir kultūros NVO (išskyrus, nacionalinio lygmens ir ministerijos bei verslo gausiai remiamas įstaigas, kaip pvz., Kaune – VšĮ „Pažaislio festivalis“, Kauno meno bienalė „Textile“, tarptautinis kauno kino festivalis ir kt.) dirba be etatinių darbuotojų, o veikloms dažnai investuoja savo asmenines santaupas.

Paklaustos, kodėl jos tai daro, sakė, jog dėl to, kad kultūra (klasikinė muzika, liaudies muzika, teatras, šokis, piešimas ir kt.) yra svarbi ir jie mato prasmę tai daryti tiek dėl savo miesto, tiek ir dėl šalies bei į šalį atvykstančių svečių.

Kalbant apie kultūros įstaigų (kultūros srityje dirbančių NVO) galimybę kultūros paslaugą parduoti, diskusijos dalyviai įvardijo daugybę priežasčių, kodėl kultūros paslaugos sunkiai parduodamos. Tačiau visi diskusijos dalyviai pritarė, kad reikia nenuleisti rankų ir aktyviai dalyvauti kultūros viešojoje politikoje bei teikti valdžios institucijoms pasiūlymus, kaip kultūros institucijas padaryti atviresnes visuomenei ir sudaryti galimybes visuomenei dalyvauti kultūros programų sprendimų priėmime.

Užbaigus diskusiją, jos dalyviai apžiūrėjo dailininko Kazimiero Žoromskio – vieno garsiausių Lietuvos XX a. ekspresionistų – muziejaus ekspozicijas. Šio muziejaus vadovė ir fondo direktorė p. Kristina Žoromskienė pasidalijo mintimis apie dailės paveldo išsaugojimo problemų sprendimą nacionaliniame lygmenyje, papasakojo apie įvairias problemas, su kuriomis susiduria fondas siekdamas paveikslus ne tik deramai išsaugoti, bet ir viešinti dailininko vardą ir darbus. Diskusijos dalyviai mielai dalijosi mintimis apie tai, kaip muziejų atverti moksleiviams ir jaunimui, kaip pritraukti lėšų K.Žoromskio paveikslų albumo leidybai. Taip pat buvo diskutuota apie didžiulį savanorių poreikį muziejuose ir kultūros nevyriausybinėse organizacijose tiek Vilniuje, Kaune bei kituose šalies miestuose ir miesteliuose.

 

Kauno religinės muzikos centro direktorė

Dalia Jatautaitė